Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt
ICON PLAZA
0901 8888 02
YÊU CẦU TƯ VẤN
NHẬN TIN

TẦNG 3

 • CĂN HỘ STUDIO (A)
 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ (B1)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C1)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C2)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C3)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C4)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C5)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (D)

TẦNG 4-27

 • CĂN HỘ STUDIO (A)
 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ (B1)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C1)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C2)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C3)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C4)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C5)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (D)

TẦNG 28-29

 • CĂN HỘ STUDIO (A)
 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ (B1)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C1)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C2)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C3)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C4)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (C5)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ (D)
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ SÂN VƯỜN (E)

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN


Vui lòng nhập họ tên đầy đủ
Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ
COPYRIGHT - DANH VIỆT GROUP ©